TOPLING Toplovodni kotao na pelet tip BIOTOPLIN - BT

Toplovodni kotao na pelet tip BTNamenjen je za centralno grejanje poslovnog i stambenog prostora. Kao gorivo koristi pelet (ekološko gorivo) koji ima veliku kaloričnu moć (oko 18 000kJ/kg) odnosno 2kg peleta zamenjuje 1L lož ula. Procenat pepelaje je izuzetno nizak i iznosi 0.5-1% tako da je potreba za čišćenjem mala.
Savremene je konstrukcije i dizajna. Izradeni su od atestiranih materijala visokog kvaliteta. Automatski rad kotla pruža korisniku zavidan konfor, jedino se mora voditi računa o napunjenosti spremnika peletom. Rukovanje kotlom je veoma jednostavno i
svodi se na uključivanje preko glavne sklopke i podešavanja željene temperature. Automatika kotlova takode pruža mogucnost celodnevnog upravljanja sa radom kotla kao i mogućnosti upravljanja preko sobnog termostata. Konstrukcija kotla je usaglašena prema evropskim standardima i evropskim normativima. Kotao je proizveden i ispitan u skladu sa EN 303-5 i ispunjava sve uslove za priključivanje na instalacije centralnog grejanja.

Kotlovi se proizvode u serijskoj proizvodnji nazivne snage 25, 40, 50, 60,75,100,125, 150,200,250 kW.

Toplovodni kotao na pelet tip BT - tehnički podaci

Dodatne informacije

Ukoliko imate dodatna pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate.